Η CYMA ΑΕ βασίζει την επιτυχημένη πορεία της στο ευέλικτο και αποτελεσματικό τμήμα 24ωρης τεχνικής υποστήριξης (24x7x365) και στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο που διαθέτει.

Το τεχνικό τμήμα της εταιρίας έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών της και είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένους τεχνικούς που καλύπτουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται.

Εκτεταμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, όλων των ειδικοτήτων επιτρέπει την άμεση και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης καλύπτουν:

Εγκατάσταση και Συντήρηση (service) Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών πομπών και αναμεταδοτών
Εγκατάσταση και Συντήρηση Κεραιών Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης
Εγκατάσταση και Συντήρηση μικροκυματικών Ζεύξεων
Παραλαβές συστημάτων Η/Μ εγκαταστάσεων εκπομπής και υποδομών (MW ζεύξεις, πομποί ισχύος, συστήματα ακτινοβολιών, εξοπλισμός υποστήριξης, αντικεραυνική προστασία, συστήματα γειώσεων)
Ραδιοεντοπισμός ανεπιθύμητων εκπομπών και παρεμβολών
Μελέτες Ραδιοκάλυψης με βάση ψηφιακά ανάγλυφα εδάφους, κατάρτιση link budget
Σχεδίαση και υλοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Μεταφοράς Εικόνας και Δεδομένων και Συστημάτων Ασφαλείας βασιζόμενα στην επεξεργασία εικόνας -  δεδομένων
Συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης 24 x 7
Τεχνικές πραγματογνωμοσύνες για την αξιολόγηση, προϋπολογισμό και έκδοση Αδειών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων