Η CYMA επικεντρώνεται στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και των συστημάτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελληνική αγορά. Η CYMA εξασφαλίζει στους πελάτες της αποδοτική και αξιόπιστη συνεργασία 24×7.

Η πολυετής και επιτυχημένη πορεία της CYMA στο χώρο των ασυρμάτων επικοινωνιών και της τεχνικής υποστήριξης αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την εταιρία, η οποία είναι σε θέση να ωφεληθεί από μια περίοδο ανάπτυξης και αλλαγών στην αγορά που δραστηριοποιείται. Η παρουσία που διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο με το ευρύ και άρτιο δίκτυο συνεργατών και η αποδεδειγμένη ικανότητά της στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την επιτυχή υλοποίηση έργων ενισχύουν σημαντικά τη θέση της εταιρία στην ελληνική αγορά.

Σε ένα χώρο που διακρίνεται για την αυξημένη τεχνική πολυπλοκότητά του, με δεδομένο ότι οι πελάτες επιλέγουν διεθνώς αναγνωρισμένους προμηθευτές που παρέχουν ευρύ φάσμα λύσεων, η CYMA με την υψηλή της τεχνογνωσία και εμπειρία, σε έργα μεγάλης κλίμακας, διαθέτει τις προϋποθέσεις που της εξασφαλίζουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών καθιστά τη CYMA ιδανικό συνεργάτη για πελάτες με ετερογενή εγκατεστημένη βάση συστημάτων και δικτύων.

Η εκτεταμένη και σταθερή πελατειακή βάση της CYMA όπως επίσης και η επιχειρησιακή της εμπειρία και τεχνογνωσία σε συστήματα και εφαρμογές του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αποτελούν ουσιώδη ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της εταιρίας. Επιπλέον, η CYMA αναμένει αύξηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων μέσω των στρατηγικών συμμαχιών που διατηρεί με καταξιωμένους κατασκευαστές τεχνολογίας από τον Ευρωπαϊκό χώρο.